panel BRD21

Menu 2021

Patronat Honorowy

 

maopolska logo

 

KRBRD

GDDKiA

LogotypMIpoziom

Patronat

spc

pg w i l i s kolor 01

KRZDP

CIBRD logo RGB

bezpiezny krk wersja podstawowa rgb

Logo konwent Dyrektorow bez napisow

Klir logo

WMRBRD LOGO BIG v1

GITD

IBDiM

logo OIGD kolor pion

 

ITS

Partner Specjalny

lug light factory RGB

Partnerstwo

Logo Krakow C rgb

Partnerzy

 

saferoad logo payoff

GL OPTIC LOGO CLAIM apla 600x320px page 001

klotoida

Patronat Medialny

 

Logotyp Edroga

RK logo

 

Logo krakow pl H cmyk

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Ze względu na sytuację epidemiczną konferencja odbędzie się w formule online.

1. Organizatorem Konferencji jest Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara.

2. Opłata za udział 1 osoby w całych KRAKOWSKICH DNIACH BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2021 online (24-26 lutego) wynosi 700 zł + VAT (861 zł brutto).

3. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia udziału lub wypełnienie formularza zgłoszenia on-line  e-mailem na adres: konferencje(at)media-prof.pl oraz dokonanie wpłaty na konto:
Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara
BRE BANK 38 1140 2004 0000 3402 7261 6140
z dopiskiem „KRAKOWSKIE DNI BRD 2021” i nazwiskami uczestników.

4. Na Konferencję złożą się trzy wydarzenia branżowe: Forum PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2021 (24 lutego), IX Forum BARIERY I ORGANIZACJA RUCHU 2021 (25 lutego) oraz II Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Oświetlenie ulic i dróg” – OŚWIETLENIE 2021 (26 lutego).

Koszt udziału w Forum PROBLEMY BRD 2021 oraz BARIERY I ORGANIZACJA RUCHU 2021 (24-25 lutego) wynosi 500 zł + VAT (615 zł brutto) za osobę.

Koszt udziału w Seminarium OŚWIETLENIE 2021 (26 lutego) wynosi 300 zł + VAT (369 zł brutto) za osobę.

5. Dla Instytucji opłacających udział w Konferencji w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata może być zwolniona z podatku VAT. W celu uzyskania zwolnienia wraz z formularzem zgłoszenia należy przesłać stosowne oświadczenie. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do faktury.

6. Opłata za udział w konferencji obejmuje:

- dostęp do platformy on-line,
- możliwość uczestniczenia w dyskusji poprzez zadawanie pytań w formie pisemnej,
- materiały konferencyjne oraz materiały merytoryczne przesyłane w formie elektronicznej przed i po wydarzeniu,
- certyfikat udziału w wydarzeniu przesyłany w formie elektronicznej.      
     

7. Jeśli z przyczyn niezależnych od organizatora, wydarzenie nie będzie mogło odbyć się w wyznaczonym terminie, zostanie wyznaczona nowa data konferencji.

8. Przesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Warunków uczestnictwa.

WARUNKI REZYGNACJI:

W przypadku braku możliwości wzięcia czynnego udziału w wydarzeniu, uczestnik otrzyma dostęp do nagrania transmisji wydarzenia, po jego zakończeniu.