do 20.11.2013 r.

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

UWAGA - TERMIN ZGŁASZANIA UDZIAŁU W FORUM ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 20.11.2013 r.

– zgłoszenie udziału (przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa lub wypełnienia formularza on-line)

do 22.11.2013 r. - dokonanie wpłaty za udział w Forum
do 13.11.2013 r. – przesłanie prezentacji do wygłoszenia podczas Forum
26.11.2013 r. – godz. 1100 otwarcie Forum
27.11.2013 r. – ok. godz. 1700 zakończenie Forum

 

Informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona. O ostatecznym przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa decyduje kolejność wpłat.