logo

Rada Programowa Forum:

Marek Bujalski
dr hab. inż. Stanisław Gaca, prof. PK - przewodniczący
dr hab. inż. Tadeusz Sandecki, prof. PW
Marek Wierzchowski
Ryszard Żakowski

Rada Programowa Cyklu Konferencje Specjalistyczne:

prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk
prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
dr inż. Piotr Gwoździewicz
prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek
prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski
dr inż. Igor Ruttmar
dr hab. inż. Marek Salamak
dr hab. inż. Tadeusz Sandecki prof. PW
Dariusz Słotwiński
prof. dr hab. inż. Antoni Szydło
prof. dr hab. inż. Marian Tracz
Norbert Wyrwich
dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ