26 listopada (wtorek)

 

 8.50 - Otwarcie recepcji Forum

 

 9.00- Wydarzenie towarzyszące Forum ASFALTY 2013: Spotkanie Grupy Roboczej ds. załączników krajowych do norm PN-EN 14023 (asfalty modyfikowane) i PN-EN 13924-2 (asfalty wielorodzajowe) w ramach Podkomitetu ds. Asfaltów KT222 PKN. Uczestniczą członkowie Grupy Roboczej, przewodniczy dr Krzysztof Błażejowski.

 

 10.00Przerwa kawowa

 

 11.00 – 11.30- Oficjalne otwarcie Forum

 

Jerzy Grzesik (MTBiGM), Jacek Gryga (GDDKiA O/Kraków), Andrzej Wyszyński (PSWNA), prof. Dariusz Sybilski (IBDiM), przedstawiciel Politechniki Krakowskiej, Wojciech Malusi (OIGD), Zbigniew Tabor (PKD), przedstawiciel ZMRP, dr Krzysztof Błażejowski (RP Forum Asfalty 2013), Ewelina Nawara (Konferencje Specjalistyczne), Mirosław Bajor (Konferencje Specjalistyczne).

 

11.30 – 12.35- Sesja I – WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ ASFALTOWYCH

 

Prowadzenie sesji: Ewelina Nawara (Konferencje Specjalistyczne), Mirosław Bajor (Konferencje Specjalistyczne)

 

 1. „Asfalty w polskim budownictwie drogowym - od początków do teraźniejszości” prof. Dariusz Sybilski, IBDiM (20’)

 

2. „Właściwości lepiszczy asfaltowych produkowanych w Polsce w nowej perspektywie budowy dróg do roku 2020” prof. Piotr Radziszewski, dr Jan Król, Politechnika Warszawska (30’)

 

 Dyskusja (15’)

 

 12.35 – 12.55- Przerwa kawowa

 

 12.55 – 13.50- Sesja II – PRZERÓB ROPY, WŁAŚCIWOŚCI ASFALTÓW

 

Prowadzenie sesji: dr Krzysztof Błażejowski (ORLEN Asfalt), Zbigniew Tabor (PKD, ZDW w Katowicach)

 

 1. „Przerób ropy i jego konsekwencje dla perspektywy produkcji i właściwości asfaltów”prof. Maciej Paczuski, Politechnika Warszawska, Filia w Płocku (20’)

 

2. „Sposób poprawy odporności asfaltu na starzenie” prof. Irena Gaweł, Politechnika Wrocławska, dr Łukasz Niczke, GDDKiA Oddz. w Zielonej Górze, Jacek Kosno, ICSO Chemical Production (20’)

 

Dyskusja (15’)

 

 13:50 – 14.50- Obiad

 

14.50 – 16.20- Sesja III PRODUCENCI ASFALTÓW I MODYFIKATORÓW

 

Prowadzenie sesji:Paweł Czajkowski (LOTOS Asfalt),prof. Dariusz Sybilski (IBDiM)

 

 1. „Modyfikacja asfaltu – mity i rzeczywistość” Wim Teugels, Nynas (30’)

 

2. „Asfalty specjalne w ofercie Orlen Asfalt” dr Krzysztof Błażejowski, Orlen Asfalt (30’)

 

Dyskusja (30’)

 

 16.20 – 16.40- Przerwa kawowa

 

 16.40 – 18.10- Sesja IV PRODUCENCI ASFALTÓW I MODYFIKATORÓW

 

Prowadzenie sesji: Artur Kulczycki (TOTAL Polska), Andrzej Wyszyński (PSWNA, PRINŻ-1)

 

 1. Asfalty modyfikowane z dodatkiem gumy” Paweł Czajkowski, Lotos Asfalt (30’)

 

2.“Road+ - the new generation of elastomeric modification”. “Road+  - nowa generacja asfaltów modyfikowanych elastomerami ” Sigfried Sadzulewsky, Genan (30’)

 

 Dyskusja (30’)

 

 18:10 – 18:30– Sesja V WYSTĄPIENIA TOWARZYSZĄCE FORUM

 

Prowadzenie sesji: Artur Kulczycki (TOTAL Polska), Andrzej Wyszyński (PSWNA, PRINŻ-1)

 

1. „160 lat polskiego i światowego przemysłu naftowego” Michał Górecki, Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce (10’)

 

2. Prezentacja Fundacji Grzegorza Stecha, Marzena Stech(10’)

 

 Sprawy organizacyjne. Andrzej Zygmunt, Konferencje Specjalistyczne (2’)

 

 

20.00 – 24.00- Bankiet Forum Asfalty 2013

27 listopada (środa)

9.00 – 10.25- Sesja VI WŁAŚCIWOŚCI ASFALTÓW, ICH BADANIE I ZASTOSOWANIA

 

Prowadzenie sesji: Bożena Bernasik (GDDKiA O/Kraków), Wojciech Malusi (OIGD)

 

 1. „Asfalty w praktyce GDDKiA” Wacław Michalski, GDDKiA Warszawa (25’)

 

2. „Badania asfaltów specjalnych z przeznaczeniem do długowiecznych nawierzchni drogowych” dr Igor Ruttmar, TPA (15’)

 

3. „Powiązania lepiszczy z właściwościami mieszanek mineralno-asfaltowych. Asfalty do WMS” Karolina Pełczyńska, TPA (15’)

 

 Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania.

 

 Dyskusja (15’)

 

 10.25 – 10.50- Przerwa kawowa

 

 10.50 – 12.10- Sesja VII PRODUCENCI DODATKÓW I MODYFIKATORÓW

 

Prowadzenie sesji: : Wacław Michalski (GDDKiA), Grzegorz Sochański (NYNAS Polska),

 

 1. “Nanotechnologia – poprawa otaczania kruszywa, urabialności i zagęszczania mma. Dodatki do asfaltów nowej generacji” Piotr Heinrich, Zydex Industries (30’)

 

2. Środki adhezyjne, emulgatory i środki modyfikujące oferowane przez ICSO Chemical Production” Janusz Hariasz, ICSO Chemical Production (30’)

 

 Dyskusja (20’)

 

 12.10 – 12.35- Przerwa kawowa

 

 12.35 – 14.10- Sesja VIII NAWIERZCHNIE ASFALTOWE

 

Prowadzenie sesji: dr Wanda Grzybowska (Politechnika Krakowska), Ewa Wilk (TPA)

 

 1. “Innowacyjny granulat gumowo –asfaltowy do cichych nawierzchni drogowych” Prof. Dariusz Sybilski, IBDiM, Rubbertec (15’)

 

2. „Wapno hydratyzowane - wielofunkcyjny wypełniacz w MMA” Sławomir Gąsiorowski, Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego (15’)

 

3. „Innowacyjne technologie i lepiszcza do budowy nawierzchni placów, ścieżek rowerowych, parkingówBartosz Wojczakowski, Innowo (15’)

 

4. „Nawierzchnie asfaltowe XXI wieku. Jakość, ekologia, innowacje” Paweł Czajkowski, Klaster Innowacji Transport Logistyka Infrastruktura (15’)

 

Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania.

 

Dyskusja (15’)

 

14.10 – 14.30- Przerwa kawowa

 

14.30 – 15.50 - Forum problemowe.

 

Prezydium: dr Krzysztof Błażejowski (Orlen, RP Forum), Paweł Czajkowski (Lotos, RP Forum), prof. Irena Gaweł (Politechnika Wrocławska), Artur Kulczycki (Total), Wojciech Malusi (OIGD), Wacław Michalski (GDDKiA), dr Tomasz Rudnicki (GDDKiA), Grzegorz Sochański (Nynas), prof. Dariusz Sybilski (IBDiM), Andrzej Wyszyński (PSWNA).

 

15.50 – 16.00- Podsumowanie i zakończenie Forum,dr Krzysztof Błażejowski

 

16.00 – 17.00– Obiad

 

Informujemy również, że w trakcie przerw na stoisku GDDKiA odbywać się będą pokazy zastosowania sprzętu laboratoryjnego a Via Expert, patron medialny Forum prezentował będzie najciekawsze wywiady ostatnich miesięcy.