panel BRD21

Menu 2021

Patronat Honorowy

 

maopolska logo

 

KRBRD

GDDKiA

LogotypMIpoziom

Patronat

spc

pg w i l i s kolor 01

KRZDP

CIBRD logo RGB

bezpiezny krk wersja podstawowa rgb

Logo konwent Dyrektorow bez napisow

Klir logo

WMRBRD LOGO BIG v1

GITD

IBDiM

logo OIGD kolor pion

 

ITS

Partner Specjalny

lug light factory RGB

Partnerstwo

Logo Krakow C rgb

Partnerzy

 

saferoad logo payoff

GL OPTIC LOGO CLAIM apla 600x320px page 001

klotoida

Patronat Medialny

 

Logotyp Edroga

RK logo

 

Logo krakow pl H cmyk

Forum PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2021

1. „Analiza danych o wypadkach drogowych w czasie ograniczeń mobilności”.

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes;

2. „Wnioski do Ministerstwa Infrastruktury o obniżenie limitów prędkości jazdy”.

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

3. „Podsumowanie stanu BRD w Polsce w 2020 r. i przewidywania na 2021 r. Narodowy Program BRD na lata 2021 – 2030 oraz bieżące działania KRBRD”.

Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

4. „Stan BRD w Małopolsce oraz działania Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.

Łukasz Smółka, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

5. „Problemy i wyzwania w zakresie BRD do 2030 roku w Polsce”.

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.

6. „Bezpieczeństwo ruchu drogowego w nowym systemie wymagań technicznych w drogownictwie”.

Grzegorz Kuczaj, naczelnik Wydziału Warunków Technicznych, Departament Dróg Publicznych, Ministerstwo Infrastruktury.

7. „Nowa dyrektywa dotycząca audytu BRD – rozszerzenie zakresu audytu o pieszych, roboty drogowe oraz inne kategorie dróg”.

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska

 

IX Forum BARIERY I ORGANIZACJA RUCHU 2021.

1. „Zmiany w przepisach BRD w Polsce – aktualnie procedowane oraz potrzeba dalszych”.

Marek Dworak, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, pełnomocnik dyrektora ds. BRD, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie.

2. „Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jako ogólnodostępne narzędzie do analiz zagrożeń na drogach różnych kategorii”.

Anna Zielińska, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego.

3. „Inżynieria Ruchu - powrót do korzeni poprawą bezpieczeństwa”.

mgr inż. Mariusz Grzesica, audytor BRD, Projekt Organizacji Ruchu Mariusz Grzesica, pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, członek Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu.

4. „Z punktu widzenia Zarządzającego Ruchem i Zarządu Drogi  -  przykłady wpływu zmian organizacji ruchu na zachowania kierowców”.

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału, Aleksandra Krogulec, Sebastian Biernacki, Tomasz Powęzka, Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa; Piotr Nowak, Radosław Bajerek, Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

5. „Wybrane problemy i zasady stosowania czasowej organizacji ruchu w obszarze robót drogowych”.

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; dr inż. Marcin Budzyński, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; Łukasz Jeliński, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.

6. „Bariery ochronne tymczasowe w czasowej organizacji ruchu”.

Marek Bujalski, specjalista w zakresie stosowania urządzeń BRD; prezes ViaMens Sp. z o.o.,

dr hab. inż. Tadeusz Sandecki, prof. PW, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska.

7. „Problemy projektowania i wdrażania czasowej organizacji ruchu”.

dr inż. Jeremi Rychlewski, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

8. „Zbiór wymagań stawianych czasowym organizacjom ruchu w Krakowie”.

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału; Izabela Dwornik, kierownik Referatu Czasowej Organizacji Ruchu i Zezwoleń, Adrian Komsta, Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa.

9. „Wyniki audytu czterech tysięcy przejść dla pieszych w Warszawie”.

Tamás Dombi, z-ca dyrektora ds. technicznych, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie;

10. „Widoczność jako determinanta BRD w projektowaniu dróg”.

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska

11. „Kształtowanie ulic jako funkcja projektowanej prędkości”.

dr inż. Jeremi Rychlewski, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

12. „Wyroki sądów dotyczące stosowania znaków A18b – dzikie zwierzęta”.

dr inż. Tomasz Krukowicz, Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska

 

II Seminarium OŚWIETLENIE 2021.

1. „Ewaluacja projektu oświetlenia przejścia dla pieszych”.

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska; dr inż. Marcin Chrzanowicz, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska.

2. „Procedura podejmowania decyzji odnośnie do konieczności oświetlania przejść dla pieszych. Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych”.

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PW, Tomasz Mackun, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

3. „Wymiana około 40 000 opraw oświetleniowych na oprawy LED w Warszawie”.

Tamás Dombi, z-ca dyrektora ds. technicznych, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie; Mariusz Ejsmont, wiceprezes zarządu, LUG S.A.

4. „Pomiar rozkładu luminancji na oświetlonych odcinkach dróg klasy M oraz strefy dostępu do tunelu”.

Mikołaj Przybyła, dyrektor zarządzający , GL Optic Polska Sp. z o.o. Sp. k.

5. „Znaczenie oświetlenia w rekonstrukcji wypadków na przejściach dla pieszych”.

dr inż. Paweł Lewandowski,  Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

6. „Wyniki pomiarów oświetleniowych nawierzchni asfaltowych i betonowych”.

Piotr Kijowski, dyrektor Doradztwa Technicznego, Stowarzyszenie Producentów Cementu;

dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska;

Mikołaj Przybyła, członek zarządu, dyrektor zarządzający , GL Optic Polska Sp. z o.o. Sp. k.

7. „Dynamiczne oświetlenie autostrady A2”. cz. 1

Michał Pabich, Menadżer Projektu, Autostrada Wielkopolska S.A.;

Mariusz Ejsmont, wiceprezes zarządu, LUG S.A.

Mikołaj Przybyła, członek zarządu, dyrektor zarządzający , GL Optic Polska Sp. z o.o. Sp. k.

8. „Spadek strumienia świetlnego w czasie”.

Mariusz Ejsmont, wiceprezes zarządu, LUG S.A.

 

VIII KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2021

(24-26 lutego 2021 r.) online

RADA PROGRAMOWA

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca – kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, przewodniczący Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk – PRZEWODNICZĄCY

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska - PRZEWODNICZĄCY Seminarium OŚWIETLENIE 2021;

dr inż. Marcin Chrzanowicz, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska;

Tamás Dombi, z-ca dyrektora ds. technicznych, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie;

Marek Dworak, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, pełnomocnik dyrektora ds. BRD; Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie;

dr inż. Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie;

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

dr inż. Marek Kurkowski, Instytut Innowacji i Technologii, Politechnika Białostocka; ekspert Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, członek Zarządu Komitetu Oświetleniowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich;

dr inż. Tomasz Krukowicz, Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

dr inż. Jeremi Rychlewski, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej;

Łukasz Smółka, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; wicemarszałek Województwa Małopolskiego;

dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. ITS, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego; Członek Prezydium Rady Głównej Instytutów Badawczych;

Tomasz Wawrzonek, z-ca dyr. ds. zarządzania, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni; prezes zarządu Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu.

 

24 lutego 2021 (środa)

Forum PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2021

9.45 Otwarcie rejestracji i prezentacje organizatora.

10.00 10.30 Oficjalne otwarcie KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2021

i Forum PROBLEMY BRD 2021.

Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury; (niepotwierdzone)

Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

dr inż. Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego;

prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, dyrektor naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych;

Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;

Łukasz Smółka, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; wicemarszałek Województwa Małopolskiego;

Zbigniew Tabor, przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, wiceprezes Polskiego Kongresu Drogowego, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach;

Adam Czerwiński, przewodniczący Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu;

Tomasz Wawrzonek, z-ca dyr. ds. zarządzania, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni; prezes zarządu Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu;

Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa;

Marek Dworak, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, pełnomocnik dyrektora ds. BRD; Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie;

mł. insp. Maciej Rymar, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie;

dr inż. Marek Bauer, prorektor ds. studenckich, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Katedra Systemów Transportowych, przewodniczący Rady Programowej Forum BUSPASY 2020 i 2021;

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska; Katedra Systemów Transportowych;

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska; przewodniczący Rad Programowych Seminarium OŚWIETLENIE 2020 i 2021;

dr inż. Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie;

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca – kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, przewodniczący Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk; przewodniczący Rad Programowych KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2013-2021.

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

10.30 10.45 Aktywność ekspertów KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes.

Wprowadzenie Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne.

1. „Analiza danych o wypadkach drogowych w czasie ograniczeń mobilności”. [5’]

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes;

2. „Wnioski do Ministerstwa Infrastruktury o obniżenie limitów prędkości jazdy”. [5’]

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska;

Marcin Koczyba, redaktor naczelny audycji Radiostrada, Radio Kraków;

Krzysztof Woźniak, dziennikarz Radia Tok FM, prowadzący audycję Skołowani i Przewodnik Drogowy.

10.45 12.15 Panel ekspertów: „NARODOWY PROGRAM BRD 2021 – 2030. ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA DOTYCZĄCE BRD – PROCEDOWANE ZMIANY I DALSZE POTRZEBY”.

Moderatorzy:

Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

Marcin Koczyba, redaktor naczelny audycji Radiostrada, Radio Kraków.

Paneliści:

Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury; (niepotwierdzone)

Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

Łukasz Smółka, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; wicemarszałek Województwa Małopolskiego;

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

dr inż. Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego;

mł. insp. Maciej Rymar, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie;

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska; przewodniczący Rad Programowych KRAKOWSKICH DNI BRD 2013-2020;

Zbigniew Tabor, przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach;

Adam Czerwiński, przewodniczący Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu;

Tomasz Wawrzonek, z-ca dyr. ds. zarządzania, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni; prezes zarządu Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu.

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;

dr hab. inż. Tomasz Kamiński, Centrum Telematyki Transportu, Instytut Transportu Samochodowego;

Marek Dworak, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, pełnomocnik dyrektora ds. BRD; Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie;

 

Zagadnienia do dyskusji:

1. Narodowy Program BRD w Polsce.

2. Procedowane zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym – pierwszeństwo pieszych, prędkość w nocy, bezpieczna odległość (druk senacki 315):

- pierwszeństwo pieszego wchodzącego na przejście dla pieszych:

-- czy to słuszna zmiana?,

-- jakie są zagrożenia?,

-- co z odpowiedzialnością zarządców dróg za niewłaściwe zorganizowanie przejść dla pieszych?,

-- czy słusznie pieszy nie ma pierwszeństwa przed tramwajem?,

-- czy słusznie pieszy ma pierwszeństwo przed autobusem na wspólnym wydzielonym pasie tramwajowo – autobusowym?,

-- czy słusznie pieszy ma pierwszeństwo przed autobusem na buspasie?,

-- czy słusznie zabrania się pieszym przekraczającym jezdnię korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni lub torowisku lub przejściu dla pieszych?,

- określenie minimalnej dopuszczanej odległości pomiędzy pojazdami na drogach szybkiego ruchu:

-- czy określenie odległości w metrach jest lepsze niż w sekundach?,

-- czy wyłączenie obowiązku zachowania tej odległości podczas wyprzedzania jest słuszne? Nie spowoduje, że przepis stanie się w zasadzie martwym?

3. Procedowane zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym – Urządzenia Transportu Osobistego (druk sejmowy 911):

- definicje urządzeń,

- relacja piesi – UTO,

- relacja piesi o ograniczonej sprawności – parkujące UTO,

- relacja rowerzyści – UTO,

- relacja kierowcy– użytkownicy UTO poruszający się po jezdni i przekraczający jezdnię,

4. Potrzeba dalszych zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

12.15 – 12.45 Przerwa. Prezentacje Organizatora.

12.45 14.10 Sesja I.

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca

1. „Podsumowanie stanu BRD w Polsce w 2020 r. i przewidywania na 2021 r. Narodowy Program BRD na lata 2021 – 2030 oraz bieżące działania KRBRD”. [25’]

Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

2. „Stan BRD w Małopolsce oraz działania Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. [15’]

Łukasz Smółka, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

3. „Problemy i wyzwania w zakresie BRD do 2030 roku w Polsce”. [15’]

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.

Po każdym z wystąpień [10’] na pytania do Prelegentów.

14.10 – 14.35 Przerwa. Prezentacje Organizatora.

14.35 15.25 Sesja II.

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca

1. „Bezpieczeństwo ruchu drogowego w nowym systemie wymagań technicznych w drogownictwie”. [15’]

Grzegorz Kuczaj, naczelnik Wydziału Warunków Technicznych, Departament Dróg Publicznych, Ministerstwo Infrastruktury.

2. „Nowa dyrektywa dotycząca audytu BRD – rozszerzenie zakresu audytu o pieszych, roboty drogowe oraz inne kategorie dróg”. [15’]

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska

Po każdym z wystąpień [10’] na pytania do Prelegentów.

15.25 – 15.35 Podsumowanie i zakończenie.

Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca – kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, przewodniczący Rad Programowych KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2013-2022.

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

Równolegle:

15.05-15.30 Radiostrada – dedykowana tematyce konferencji z udziałem ekspertów cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes, Radio Kraków.

25 lutego 2021 (czwartek)

IX Forum BARIERY I ORGANIZACJA RUCHU 2021.

9.15 Otwarcie rejestracji i prezentacje organizatora.

9.30 9.50  Oficjalne otwarcie Forum BARIERY I ORGANIZACJA RUCHU 2021.

Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca – kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, przewodniczący Rad Programowych KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2013-2022;

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

dr hab. inż. Tadeusz Sandecki, prof. PW, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska;

Marek Dworak, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, pełnomocnik dyrektora ds. BRD, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie;

Tomasz Wawrzonek, z-ca dyr. ds. zarządzania, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni; prezes zarządu Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu.

Tamás Dombi, z-ca dyrektora ds. technicznych, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie;

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;

dr inż. Tomasz Krukowicz, Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

Marek Bujalski, specjalista w zakresie stosowania urządzeń BRD; prezes ViaMens Sp. z o.o.;

Jacek Pasikowski, wicedyrektor Prowerk Sp. z o.o.

Marcin Koczyba, redaktor naczelny audycji Radiostrada, Radio Kraków;

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

9.5011.45 Sesja I.

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca

1. „Zmiany w przepisach BRD w Polsce – aktualnie procedowane oraz potrzeba dalszych”. [15’]

Marek Dworak, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, pełnomocnik dyrektora ds. BRD, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie.

2. „Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jako ogólnodostępne narzędzie do analiz zagrożeń na drogach różnych kategorii”. [15’]

Anna Zielińska, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego.

3. „Inżynieria Ruchu - powrót do korzeni poprawą bezpieczeństwa”. [15’]

mgr inż. Mariusz Grzesica, audytor BRD, Projekt Organizacji Ruchu Mariusz Grzesica, pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, członek Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu.

Po każdym z wystąpień [10’] na pytania do Prelegentów.

4. „Z punktu widzenia Zarządzającego Ruchem i Zarządu Drogi  -  przykłady wpływu zmian organizacji ruchu na zachowania kierowców”. [25’]

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału,

Aleksandra Krogulec,

Sebastian Biernacki,

Tomasz Powęzka, Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;

Piotr Nowak,

Radosław Bajerek, Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

Pytania do prelegentów [15’].

11.45– 12.15 Przerwa. Prezentacje Organizatora.

12.1513.55 Sesja II.

Przewodniczący sesji: dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG 

1. „Wybrane problemy i zasady stosowania czasowej organizacji ruchu w obszarze robót drogowych”. [15’]

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; dr inż. Marcin Budzyński, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska; Łukasz Jeliński, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.

2. „Bariery ochronne tymczasowe w czasowej organizacji ruchu”. [15’]

Marek Bujalski, specjalista w zakresie stosowania urządzeń BRD; prezes ViaMens Sp. z o.o.,

dr hab. inż. Tadeusz Sandecki, prof. PW, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska.

3. „Problemy projektowania i wdrażania czasowej organizacji ruchu”. [15’]

dr inż. Jeremi Rychlewski, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

4. „Zbiór wymagań stawianych czasowym organizacjom ruchu w Krakowie”. [15’]

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału;

Izabela Dwornik, kierownik Referatu Czasowej Organizacji Ruchu i Zezwoleń,

Adrian Komsta, Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa.

Po każdym z wystąpień [10’] na pytania do Prelegentów.

13.55– 14.25 Przerwa. Prezentacje Organizatora.

14.2516.05 Sesja III.

Przewodniczący sesji: Łukasz Gryga

1. „Wyniki audytu czterech tysięcy przejść dla pieszych w Warszawie”. [15’]

Tamás Dombi, z-ca dyrektora ds. technicznych, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie;

2. „Widoczność jako determinanta BRD w projektowaniu dróg”. [15’]

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska

3. „Kształtowanie ulic jako funkcja projektowanej prędkości”. [15’]

dr inż. Jeremi Rychlewski, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

4. „Wyroki sądów dotyczące stosowania znaków A18b – dzikie zwierzęta”. [15’]

dr inż. Tomasz Krukowicz, Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska

16.05 – 16.20 Podsumowanie i zakończenie oraz zapowiedzi kolejnych, w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, wydarzeń z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca – kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, przewodniczący Rad Programowych KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2013-2021 oraz IX KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022, 23-25 lutego 2022 r.;

dr inż. Tomasz Krukowicz, Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska; przewodniczący Rad Programowych Forów SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2016-2020 oraz VI Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2021 w ramach III KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2021, 20-22 października 2021 r.;

dr inż. Jeremi Rychlewski, Zakład Budowy Mostów i Dróg Kolejowych, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska; Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej; przewodniczący Rady Programowej Seminarium INNOWACYJNY TRAMWAJ 2020; zapowiedź Seminarium INNOWACYJNY TRAMWAJ 2021 w ramach III KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2021, 20-22 października 2021 r.;

dr inż. Marek Bauer, prorektor ds. studenckich, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Katedra Systemów Transportowych, przewodniczący Rady Programowej Forum BUSPASY 2020 oraz BUSPASY 2021 w ramach III KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2021, 20-22 października 2021 r.;

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska; przewodniczący Rad Programowych Seminariów OŚWIETLENIE 2020-2021 oraz OŚWIETLENIE 2022 w ramach IX KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022, 23-25 lutego 2022 r.;

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

Równolegle:

15.05-15.30 Radiostrada – dedykowana tematyce konferencji z udziałem ekspertów cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes, Radio Kraków (link do audycji zostanie udostępniony uczestnikom).

 

26 lutego 2020 (piątek)

II Seminarium OŚWIETLENIE 2021.

9.15 Otwarcie rejestracji i prezentacje organizatora.

9.30 9.50  Oficjalne otwarcie Seminarium OŚWIETLENIE 2021.

Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

Tamás Dombi, z-ca dyrektora ds. technicznych, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie;

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

Tomasz Mackun, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

mł. insp. Maciej Rymar, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie;

Łukasz Smółka, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska; przewodniczący Rad Programowych Seminariów OŚWIETLENIE 2020-2022;

Marcin Koczyba, redaktor naczelny audycji Radiostrada, Radio Kraków;

Mirosław Bajor, , dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

9.5011.40 Sesja I.

Przewodniczący sesji: dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW

1. „Ewaluacja projektu oświetlenia przejścia dla pieszych”. [25’]

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

dr inż. Marcin Chrzanowicz, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska.

2. „Procedura podejmowania decyzji odnośnie do konieczności oświetlania przejść dla pieszych. Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych”. [15’]

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PW,

Tomasz Mackun, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

3. „Wymiana około 40 000 opraw oświetleniowych na oprawy LED w Warszawie”. [15’]

Tamás Dombi, z-ca dyrektora ds. technicznych, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie;

Mariusz Ejsmont, wiceprezes zarządu, LUG S.A.

4. „Pomiar rozkładu luminancji na oświetlonych odcinkach dróg klasy M oraz strefy dostępu do tunelu”. [15’]

Mikołaj Przybyła, dyrektor zarządzający , GL Optic Polska Sp. z o.o. Sp. k.

Po każdym z wystąpień [10’] na pytania do Prelegentów.

11.40– 12.05 Przerwa. Prezentacje Organizatora.

12.0513.45 Sesja II.

Przewodniczący sesji: dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW

1. „Znaczenie oświetlenia w rekonstrukcji wypadków na przejściach dla pieszych”. [15’]

dr inż. Paweł Lewandowski,  Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

2. „Wyniki pomiarów oświetleniowych nawierzchni asfaltowych i betonowych”. [15’]

Piotr Kijowski, dyrektor Doradztwa Technicznego, Stowarzyszenie Producentów Cementu;

dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska;

Mikołaj Przybyła, członek zarządu, dyrektor zarządzający , GL Optic Polska Sp. z o.o. Sp. k.

3. „Dynamiczne oświetlenie autostrady A2”. [15’]

Michał Pabich, Menadżer Projektu, Autostrada Wielkopolska S.A.;

Mariusz Ejsmont, wiceprezes zarządu, LUG S.A.

Mikołaj Przybyła, członek zarządu, dyrektor zarządzający , GL Optic Polska Sp. z o.o. Sp. k.

4. „Spadek strumienia świetlnego w czasie”. [15’]

Mariusz Ejsmont, wiceprezes zarządu, LUG S.A.

Po każdym z wystąpień [10’] na pytania do Prelegentów.

13.45 – 14.10 Przerwa. Prezentacje Organizatora.

14.1015.30 Panel ekspertów: „OŚWIETLENIE DROGOWE: BEZPIECZEŃSTWO, WYMAGANIA, POMIARY, ODBIORY I UTRZYMANIE INSTALACJI”.

Moderator: dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW

Paneliści:

dr inż. Marcin Chrzanowicz, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska;

Karolina Dankowska, stanowisko ds. Inżynierii Ruchu Drogowego, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

Tamás Dombi, z-ca dyrektora ds. technicznych, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie;

Mariusz Ejsmont, wiceprezes zarządu, LUG S.A.;

Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa;

Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB, kierownik Katedry, Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej, Wydział Elektryczny, Politechnika Białostocka;

Obszary debaty:

- założenia Programu Doświetlania Przejść dla Pieszych,

- pomiary, odbiory i utrzymanie drogowych instalacji oświetleniowych,

- zarządzanie i sterowanie oświetleniem,

- oszczędności.

Przykładowe pytania do dyskusji:

1. Czy wymagania norm oświetleniowych PN-EN 13201 powinny być obligatoryjne w SIWZ dla wszystkich inwestycji drogowych?

2. Czy decyzja o modernizacji instalacji oświetleniowej na przejściu dla pieszych powinna być poprzedzona realizacją audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego łącznie z inspekcją stanu oświetlenia w jego otoczeniu?

3. Jakie mogą być konsekwencje przeprowadzenia odbioru instalacji oświetlenia ulicznego, w tym oświetlenia przejść dla pieszych tylko w oparciu o obliczenia zawarte w projekcie, bez wykonania pomiarów powykonawczych?

4. Jakie czynniki powodują niespełnienie wymagań klasy oświetleniowej na etapie odbioru inwestycji? Co dalej z wadliwą instalacją?

5. Kto powinien zlecać pomiary elektryczne i oświetleniowe drogowej instalacji oświetleniowej na etapie jej odbioru i przekazania do eksploatacji – właściciel, inwestor, wykonawca?

6. Dlaczego nie prowadzi się obligatoryjnych odbiorczych i systematycznych kontrolnych badań instalacji oświetleniowych w skali kraju? Czego się boimy?

7. Czy zarządca infrastruktury powinien być wyposażony w narzędzia pomiarowe do zweryfikowania stanu własnych instalacji oświetleniowych?

8. Jakie korzyści przynosi właścicielom i zarządcom infrastruktury inwestycja w modernizację oświetlenia drogowego?

9. Jak rzetelnie promować wysoką jakość stosowanych opraw i instalacji oświetleniowych?

10. Jak zwiększyć poziom wiedzy i kultury technicznej związanej z oświetleniem przestrzeni publicznej, ulic i dróg?

15.30 – 15.45 Podsumowanie i zakończenie II Seminarium OŚWIETLENIE 2021 oraz całych VIII KRAKOWSKICH DNI BRD 2021.

Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska; przewodniczący Rad Programowych Seminariów OŚWIETLENIE 2020-2022;

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca – kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, przewodniczący Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk; przewodniczący Rad Programowych KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2013-2022.

Mirosław Bajor, , dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

Równolegle:

14.05 - 16.00 Radiostrada – dedykowana tematyce konferencji z udziałem ekspertów cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes, Radio Kraków.