logo

Malopolska Okregowa Izba Inżynierów Budownictwa

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

Politechnika Krakowska

Polski Kongres Drogowy

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji

Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej

Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN