panel KDBRD18

menu 2018

Patronat Honorowy

GDDKiA logo 200lat 29 10 zestawienie1

 

KRBRD

LogotypMIpoziom

Patronat

KRZDP

KRZDP

Logo konwent Dyrektorow bez napisow

PK

wrbrd logo nowe

 

MORD Krakow

ZMRP

GITD

 

PKD nowe logo male

IBDiM

Partnerstwo

800x600 v1

Logo Krakow C rgb

Partnerzy Specjalni

prowerk

LTS SNO ByLindsay 300dpi

Firmy Współpracujące

 

logo geyer hosaja 1

 

Fam png

Patronat medialny

ViaExpert01

logotyp Drogi

RK logo

Logo krakow pl H cmyk

Patronat Honorowy

logo nik

 

 

KRBRD

 

LogotypMIpoziom

 

GDDKiA

Patronat

Logo konwent Dyrektorow bez napisow

 

 

 WIL znak

 

 

 

ITS

wrbrd logo nowe

 

 

MORD Krakow

KRZDP

Klir logo

GITD

SITK logo

IBDiM

logo OIGD CMYK pieczatka page 001

Parter Strategiczny

 

 

secutec LOGO KDBRD18

 

prowerk

Partner

 

klotoida

nissen

 

 

3M logotyp

Firma Współpracująca

logo car


V KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2018

Kraków, 7-8 lutego 2018 r.

BRD18 dziekujemy

W dniach 7-8 lutegi odbyły się V KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2018 (V Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne – „Stała i tymczasowa organizacja ruchu drogowego – ORGANIZACJA RUCHU 2018"oraz VI Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne – „Bariery ochronne na drogach i obiektach inżynierskich –BARIERY 2018"). Były to XXVI oraz XXVII wydarzenia z jednego z największych w branży cyklu merytorycznego KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes. Serdecznie dziękujemy za udział oraz gorącą polemikę, wymianę poglądów i doświadczeń w trakcie dyskusji, na jej podstawie opracowane zostaną wnioski z Konferencji, które wkrótce ukażą się na stronach.

ZOBACZ PROGRAM KRAKOWSKIECH DNI BRD 2018

 Zachęcamy do obserwowania oficjalnego profilu cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE na Twitterze

 

 XXVI i XXVII wydarzenia z cyklu

KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes

Podczas V KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2018 zostaną zaprezentowane między innymi wyniki kontroli NIK dotyczącej organizacji i przygotowania do działań ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych. Poruszymy także tematykę aktualnych trendów rozwojowych w dziedzinie BRD, zwłaszcza w kontekście wyników prac dotyczących urządzeń BRD oraz oznakowania eksperymentalnego wykonywanych w ramach programu Rozwój Innowacji Drogowych, jak też zarządzanie prędkością za pomocą oznakowania. Poza przeglądem aktualnych rozwiązań inżynierskich oferowanych przez rynek, w tym dedykowanych przejazdom awaryjnym łatwo i szybko rozbieralnym, chcemy poruszyć tematykę utrudnień, jakie urządzenia bezpieczeństwa ruchu, zwłaszcza drogowe bariery ochronne, stanowią dla służb ratowniczych. Należne miejsce poświęcimy problematyce zapewnienia bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, w tym zagadnieniom projektowania infrastruktury dla rowerzystów i pieszych, zaangażowaniu Policji na rzecz zapewnienia poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz działaniom ZDM w Warszawie w tym zakresie. Obecne będą zagadnienia prawne związane z projektami organizacji ruchu, ich wdrożeniami oraz legalnością zatwierdzeń i znaków drogowych. Podczas konferencji przedstawione zostaną również warunki jakie muszą być spełnione aby miasto mogło zmierzać do realizacji „Wizji Zero” oraz zaprezentowany będzie przykład Jaworzna, w którym wieloletnie, konsekwentne działania inżynierskie przyczyniły się do braku ofiar śmiertelnych przez okres 19 miesięcy. Nie zabraknie tradycyjnie akcentu kolejowego – tym razem poruszymy tematykę bezpieczeństwa przy przekraczaniu linii kolejowych pojazdami ponadgabarytowymi oraz wątku pojazdów autonomicznych – powiemy o infrastrukturze drogowej przyszłości dla transportu autonomicznego.

W trakcie Forum zamierzamy stworzyć okoliczności sprzyjające szerokiemu zaprezentowaniu wyników najnowszych badań, uporządkowaniu wiedzy zarówno technicznej, jak i w zakresie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych, omówienie aspektów praktycznych wdrażanych środków organizacji ruchu oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie, bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów. Zasadniczym celem KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2018 jest stworzenie płaszczyzny do omówienia najbardziej aktualnych zagadnień w szerokim gronie fachowców, danie sposobności Uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom oraz dostawcom urządzeń i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.


Serdecznie zapraszamy do udziału
Komitet Organizacyjny