logo

Mijają właśnie trzy lata od objęcia procesem certyfikacji i normalizacji systemów ograniczających drogę. Mimo tak długiego okresu ciągle pojawiają się wątpliwości w interpretacji przepisów i problemy w konkretnych zastosowaniach barier ochronnych. W miesięczniku „DROGI Budownictwo infrastrukturalne” opublikowaliśmy cykl artykułów pod nazwą Drogowe bariery ochronne, w których eksperci odpowiadali na najważniejsze pytania dotyczące nowych przepisów dla wytwarzania oraz stosowania barier ochronnych na drogach i obiektach inżynierskich. Temat ten spotkał się z dużym odzewem ze strony naszych czytelników, którzy reprezentują środowiska biorące udział zarówno w przygotowaniu jak również realizacji inwestycji drogowych i mostowych. Dlatego tematem naszego Forum organizowanego u progu nowego sezonu budowlanego są właśnie bariery ochronne dla dróg i obiektów inżynierskich.

Cele Forum:
• określenie wpływu barier ochronnych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
• prezentacja aktualnych przepisów regulujących zastosowanie barier ochronnych;
• omówienie problemu ciągle obowiązującego okresu przejściowego dla stosowania starych i nowych przepisów;
• zaprezentowanie różnych systemów barier dla dróg i mostów wraz z podaniem ich zalet oraz ograniczeń stosowania;
• rozwiązywanie szczególnych i trudnych przypadków zastosowania barier w odniesieniu do obowiązujących przepisów;
• wymiana poglądów i dyskusja wśród praktyków, konsultacje z ekspertami.